informacje

Ogólne zasady przyjmowania plików do druku

Pliki graficzne przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail,

FTP, lub osobiście. Wszystkie przekazywane do druku materiały prosimy

spakować ZIP'em (jeden plik „ZIP“ zawierający wszystkie pliki do druku).

 

Obsługiwane formaty plików: TIF, JPG z zachowaniem odpowiednich parametrów:

 

    format 1:1

    rozdzielczość: duży format minimum 50 dpi, maximum 150 dpi

    tryb kolorów: RGB lub CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili

    pliki bez warstw - spłaszczone

    zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikłe z konwersji

przestrzeni barw innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE)

do przestrzeni barwnej CMYK lub RGB.

 

Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń, pozwoli to na uniknięcie

nieporozumień i reklamacji.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Firma ADBER nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne

ze specyfikacją materiały oraz wynikłe z tego tytułu błędy w druku.

 

Dostęp do serwera FTP

W przypadku przekazania dużych plików źródłowych lub do druku można je przesłać

na nasz serwer FTP. Informacje o programach które można użyć do tego celu

są zamieszczone tutaj.

Copyright ® 2015 ADBER